home
spacer
spacer

Eco Capital specialist in ecologie


De naam Eco Capital geeft aan dat onze organisatie een belangrijk verband ziet tussen Eco(logie) en investeringen (Capital). Eco Capital de Costa Rica SA produceert een verscheidenheid aan basis grondstoffen zoals vis, hout en diverse agrarische producten. Deze mix van producten draagt ertoe bij dat risico’s van monoculturen worden voorkomen en dat het ecologische evenwicht wordt bevorderd. Een en ander heeft er toe geleid dat onze onderneming al meer dan 20 jaar vrijwel zonder gebruik van chemicaliën heeft kunnen opereren. 

Eco Capital heeft in de afgelopen 15 jaar vele internationale geaccepteerde keurmerken voor haar producten verkregen, zoals FSC, "Chain of custody", alsmede keurmerken voor de export van organisch geproduceerd voedsel naar de VS en Europa (2 x Ecologica) en Eco Capital richt zich bij de verkoop van haar landbouw producten cacao, vanille, ananas en hout op de groothandel in de VS en Europa; ook termijncontracten kunnen worden afgesloten. De kwaliteit van onze producten is hoog aangezien de productie jaarlijks wordt gecontroleerd door onafhankelijke derden. Deze rapportages zijn via een inlogpagina beschikbaar voor klanten.

Echter, in de laatste jaren is Costa Rica onderhevig aan een klimaatverandering. Deze verandering heeft helaas grote negatieve gevolgen voor de kweek van traditionele gewassen in het algemeen en in het bijzonder voor de ecologische kweek van onze producten. Met uitzondering van de productie van vis en cacao, is het vrijwel ondoenlijk geworden om onze producten in Costa Rica nog met succes te kweken zonder gebruik te maken van chemicaliën. Voor een ecologische productie van vanille en ananas zal uitgeweken moeten worden naar een andere klimaatzone: de onderneming overweegt daarvoor om een vestiging in Nicaragua te openen.


Huidige activiteiten

Vanwege bovengenoemde ecologische problemen heeft de onderneming in de afgelopen jaren haar activiteiten in Costa Rica gereduceerd; op dit moment wordt er nog slechts ecologische cacao verbouwd.

Daarnaast verleend de onderneming administratieve ondersteuning in de ruimste zin van het woord aan diverse ecologische bedrijven in Costa Rica.